Redacció

A Mallol Traductors Associats redactem actes de reunions a partir de l’ordre del dia i l’enregistrament. Tenim una llarga experiència en redacció d’actes de plens d’ajuntaments.

Lliureu-nos la gravació d’una reunió i us farem arribar l’acta que necessiteu.

Sol·liciteu un pressupost de redacció a comandes@malloltraductors.com.